Berlin - Intensive Short Term Dynamic Therapy (ISTDP)

March 8,9,10. 2013, will be the start of the next international ISTDP ***- core group training which will be held in Berlin with Kees Cornelissen and Josette ten Have de Labije as supervisors. Language will be English and the material to be supervised should be audiovisually recorded. Each time a vignette of 15 min that you would like to be supervised should be translated into English. The supervisions are 4 times a year, 3 days during 3 years. The training is IEDTA accredited. During the supervisions ISTDP theory will be covered.

All PTP Szczecin Members are welcome !

More information by email : agata@pracownia.org

*** ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) to podejście stworzone przez Habiba Davanloo i Davida Malana oparte na założeniach psychoanalitycznych, odwołujące się do dynamiki konfliktu wewnętrznego. Nowatorskie metody umożliwiają trwałą zmianę struktury psychicznej w stosunkowo krótkim czasie. Skuteczność ISTDP jest potwierdzona przez badania naukowe, a jego twórcy i kontynuatorzy pracują w znanych ośrodkach akademickich i klinicznych w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej.