Konferencja PTP - 15.05.2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na konferencję dn. 15.05.2015, w godz. 9.00-13.00, w sali wykładowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Konferencja będzie poświęcona roli psychologii w służbie zdrowia. Poniżej zamieszczam program wydarzenia.

Zarząd

Zachodniopomorska Konferencja Psychologiczna

„Psychologiczne wyzwania opieki zdrowotnej.”

- Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Termin- 15.05.2015, godz. 9.00-13.00

Miejsce- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Samodzielny Szpital Zespolony w Szczecinie, Arkońska 4.

Opłaty dla uczestników- brak

Uczestnicy- psycholodzy, studenci psychologii ,lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inni pracownicy służby zdrowia

Cele konferencji :

- popularyzacja i rozwijanie wiedzy i praktyki psychologicznej w obszarze służby zdrowia
- podejmowanie ważnych problemów społecznych i zawodowych, szczególnie w zakresie promocji wiedzy psychologicznej
- budowanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami zawodów medycznych
- stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji

Program konferencji :

9.00-9.30 - otwarcie konferencji – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie dr n. med. Mariusz Pietrzak, dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska

9.30-10.00 – dr n. hum. Eunice Hempolińska – Nowik – Zaburzenia psychosomatyczne i ich leczenie.

10.00-10.30 – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk - Profilaktyka zagrożeń psychospołecznych w placówkach służby zdrowia.

10.30-11.00 – przerwa kawowa

11.00-11.30 – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka - Pomoc pacjentowi z chorobą nowotworową w opiece zdrowotnej – Akademia do Walki z Rakiem.

11.30-12.00 –mgr Elżbieta Wrębiak – Badanie neuropsychologiczne w chorobach somatycznych OUN.

12.00-12.30 – dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska - Kiedy objawy somatyczne maskują trudności psychiczne – prezentacja przypadków.

12.30 – zamknięcie konferencji