Sprawozdanie z Zachodniopomorskiej Konferencji Psychologicznej 15.05.2015 Szczecin

Sprawozdanie z Zachodniopomorskiej Konferencji Psychologicznej

Dnia 15.05.2015 w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się Zachodniopomorska Konferencja Psychologiczna pt. "Psychologiczne wyzwania opieki zdrowotnej" adresowana do psychologów, studentów psychologii, pracowników służby zdrowia oraz osób zainteresowanych psychologią zdrowia. Konferencja miała za zadanie przybliżenie psychospołecznych aspektów funkcjonowania pacjentów chorych somatycznie, wpływu wiedzy psychologicznej na zdrowie. Prelegenci - psycholodzy z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - przybliżyli personelowi medycznemu zagadnienia funkcjonowania pacjentów chorych onkologicznie, z zaburzeniami psychosomatycznymi i z deficytami poznawczymi. Wiedza płynąca z wystąpień była w opinii odbiorców wiedzą użyteczną i praktyczną, mogła służyć w usprawnieniu pracy z pacjentami na oddziałach oraz w poradniach.

Konferencję otworzyła dr Agata Giza-Zwierzchowska wraz z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie dr n. med. Mariuszem Pietrzakiem. Przedstawiono historię szpitala uwzględniając w niej uwarunkowania psychospołeczne oraz transgraniczne. Następnie głos zabrała dr Eunice Hempolińska-Nowik, która przedstawiła wyniki najnowszych badań światowych z zakresu psychosomatyki. Wykład umożliwiał przegląd zarówno psychoanalitycznych, jak i systemowych teorii powstawania tego typu zaburzeń. Następnie mgr Katarzyna Kozłowska-Kucharuk przedstawiła temat poświecony "Profilaktyce zagrożeń psychospołecznych w placówkach służby zdrowia”. Odbyła się przerwa kawowa.

Po przerwie do współprowadzenia spotkania została zaproszona Pani mgr Agnieszka Bączkowska – przedstawicielka absolwentów szczecińskiej psychologii. Jako pierwsza głos zabrała mgr Agnieszka-Chybowska-Sandecka, która omówiła formy pomocy psychologicznej dla pacjentów chorych onkologicznie i ich rodzin. Pani prelegent przybliżyła także funkcjonowanie Akademii Do Walki z Rakiem działającej w Szczecinie i służącej wsparciu osób podczas leczenia onkologicznego. Kolejno wystąpiła mgr Elżbieta Wrębiak, która scharakteryzowała neuropsychologiczne schorzenia oraz ich przejawy u osób starszych. Wystąpienie Pani Wrębiak cieszyło się szczególnym zainteresowaniem. Na koniec wszyscy wysłuchali wykładu Pani dr Agaty Giza-Zwierzchowskiej - prezentacji diagnozy i psychoterapii krótkoterminowej przypadku chłopca z afonią o podłożu psychogennym. Dyskusja zebranych gości zakończyła owocne merytorycznie spotkanie.

W trakcie konferencji został także zapewniony poczęstunek dla beneficjentów w formie cateringu. Całość wydarzenia została sfinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Część prelegentów wystąpiła na konferencji non-profitowo. Dyrektor Szpital Wojewódzkiego użyczył nieodpłatnie sali wykładowej. Wszystkim za zaangażowanie społeczne ogromnie dziękujemy !

Konferencja była interesującym i merytorycznie pobudzającym wydarzeniem, nie tylko ze względu na wygłoszone w jej ramach prelekcje ale przede wszystkim, ze względu na sposobność integracji środowiska psychologów, jakie umożliwiła. Mamy nadzieję na wiecej takich spotkań w przyszłości !

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dr Agata Giza-Zwierzchowska

Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szczecin, 18.05.2015