Statut stowarzyszenia

Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (tekst ujednolicony) został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 21 września 2005 r. (zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 38316) ze zmianami wniesionym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 27 stycznia 2007 r.

W załączniku znajduje się jego treść do pobrania.

Dokumenty


159 ko

Statut do pobrania