Szkolenia w Pracowni Testów Psychologicznych PRACTEST

http://www.practest.com.pl


SZKOLENIA W PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PTP - ZIMA/WIOSNA 2018

======== SZKOLENIA ZIMA/WIOSNA 2018 ==========================================

*Rocznie szkolimy ponad 500 osób*. Nasze szkolenia prowadzą doświadczeni specjaliści - zwykle *autorzy lub współautorzy omawianych metod* lub ich polskich adaptacji.

*B1 - Szkolenia dla specjalistów chcących korzystać z testów psychologicznych z kategorii B1 https://www.practest.com.pl/files/m... i przystąpić do szkoleń z testów B2. https://www.practest.com.pl/files/m...

*PSYCHOMETRIA* - Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami (14-15.05.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/node/49088

*B2 - Szkolenia dla psychologów i innych specjalistów po zaliczonym szkoleniu z psychometrii, nadające uprawnienia do korzystania z wybranych testów B2*

* *ASRS* - Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu prz pomocy kwestionariuszy ASRS - (19.03.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/diagnoza... * *CDI 2* - Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2 - *NOWOŚĆ !* (20.03.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/node/122126 * *WARSZTAT SPECJALISTY HR - LMI* - Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników (14.06.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/motywacj... * *WARSZTAT SPECJALISTY HR - CWP+WERK *- Kompetencje kierownicze w organizacji - style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy (15.06.2018) Więcej https://www.practest.com.pl/kompete... * *WARSZTAT SPECJALISTY HR - BIP* - Badanie osobowości w kontekście zawodowym. (18.06.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/badanie-... * *WARSZTAT SPECJALISTY HR - LBQ* - Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa (19.06.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/wypaleni...

*C - Szkolenia tylko dla psychologów*

* *ACL* - Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej (25-26.06.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/stosowan... * *NEURO* - Testy w diagnozie neuropsychologicznej (16-17.04.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/testy-w-... * *WARSZTAT SPECJALISTY HR* - Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany) (11-12.06.2018) Więcej http://www.practest.com.pl/node/65115

*WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIACH https://www.practest.com.pl/szkolenia-2*


POZYCJE -------------------------------------------------------------


RFFT - TEST PŁYNNOŚCI FIGURALNEJ RUFFA HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/RFFT-TEST-PLYNNOSCI-FIGURALNEJ-RUFFA -----

http://www.practest.com.pl/rfft-tes... Autor testu : Ronald M. Ruff Polska standaryzacja : Emilia Łojek, Joanna Stańczak (2005) Wiek : młodzież, dorośli Procedura : badanie indywidualne ; czas ograniczony - 5 min Użytkownicy testu : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu : C


CTT - KOLOROWY TEST POŁĄCZEŃ WERSJA DLA DOROSŁYCH HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/CTT-KOLOROWY-TEST-POLACZEN-WERSJA-DLA-DOROSLYCH

http://www.practest.com.pl/ctt-kolo... Autorzy testu : Louis F. D’Elia, Paul Satz, Craig Lyons Uchiyama, Travis White Polska adaptacja i standaryzacja : Emilia Łojek, Joanna Stańczak (2012) Wiek : Dorośli Procedura : Badanie indywidualne ; czas ograniczony do 4 minut na każdą część testu Użytkownicy testu : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu : C


MINIMENTAL - KRÓTKA SKALA OCENY STANU UMYSŁOWEGO (MMSE) HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/MINIMENTAL-KROTKA-SKALA-OCENY-STANU-UMYSLOWEGO-MMSE

http://www.practest.com.pl/miniment... Autor testu : Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Gary Fanjiang Polska normalizacja : Joanna Stańczak (2010) Wiek : Młodzież, dorośli. Procedura : Badanie indywidualne ; czas badania nieograniczony. Szczególnie przydatne dla : Psychologowie, lekarze, personel medyczny (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, medycznych lub pielęgniarskich) Kategoria testu : A


BENTON - TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ BENTONA HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/BENTON-TEST-PAMIECI-WZROKOWEJ-BENTONA ----

http://www.practest.com.pl/benton-t... Autor testu : Artur L. Benton (wydanie piąte z 1992 roku) (1996) Polska normalizacja : Aleksandra Jaworowska (2007) Wiek : dzieci, młodzież, dorośli. Procedura : badanie indywidualne ; bez ograniczenia czasu ; badanie jedną wersją trwa około 5 minut. Użytkownicy testu : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu : C


ACL - LISTA PRZYMIOTNIKOWA ACL (ADJECTIVE CHECK LIST) HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/ACL-LISTA-PRZYMIOTNIKOWA-ACL-ADJECTIVE-CHECK-LIST

http://www.practest.com.pl/acl-list... Autorzy : Harrison G. Gough, A.B. Heilbrun Polska adaptacja : Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP Autor podręcznika : Katarzyna Martowska Wiek : Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli ; Procedura : Badanie indywidualne lub grupowe ; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut ; Użytkownicy testu : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) Kategoria testu : C


WERK INWENTARZ STYLÓW KIEROWANIA LUDŹMI HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/WERK-INWENTARZ-STYLOW-KIEROWANIA-LUDZMI —

http://www.practest.com.pl/werk-inw... Autorzy inwentarza : Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Autorki podręcznika : Urszula Brzezińska, Maria Rafalak Wiek : Osoby dorosłe, aktywne zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem Procedura : Badanie indywidualne i grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie od 10 do 15 minut) Szczególnie przydatne dla : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) ; doradcy zawodowi i specjaliści HR - po odbyciu szkolenia Kategoria testu : B2


CWP - SKALA CZŁOWIEK W PRACY HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/CWP-SKALA-CZLOWIEK-W-PRACY ---------------

http://www.practest.com.pl/cwp-skal... Autorzy : Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Joanna Bitner Wiek : pracujące osoby dorosłe, w wieku od 20 do 60 lat Procedura : badania indywidualne i grupowe ; czas badania – nieograniczony, przeciętnie : około 15 minut Szczególnie przydatne dla : psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) ; doradcy zawodowi i specjaliści HR - po odbyciu szkolenia Kategoria testu : B2


BIP BOCHUMSKI INWENTARZ OSOBOWOŚCIOWYCH WYZNACZNIKÓW PRACY HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/BIP-BOCHUMSKI-INWENTARZ-OSOBOWOSCIOWYCH-WYZNACZNIKOW-PRACY

http://www.practest.com.pl/bip-boch... Autorzy testu : Rüdiger Hossiep i Michael Paschen Polska adaptacja : Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Podręcznik : Aleksandra Jaworowska i Urszula Brzezińska Wiek : Osoby dorosłe czynne zawodowo Procedura : Badania indywidualne lub grupowe ; czas bez ograniczenia. Wersja samoopisowa – przeciętnie około 40 minut ; wersja obserwacyjna – przeciętnie około 20 minut. Szczególnie przydatne dla : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) ; pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia ; Kategoria testu : B2


LMI INWENTARZ MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ (LEISTUNGSMOTIVATIONSINVENTAR) HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/LMI-INWENTARZ-MOTYWACJI-OSIAGNIEC-LEISTUNGSMOTIVATIONSINVENTAR

http://www.practest.com.pl/lmi-inwe... Autorzy : Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup Polska adaptacja i podręcznik : Waldemar Klinkosz, Andrzej E. Sękowski Wiek : Młodzież, dorośli. Procedura : Badania indywidualne lub grupowe ; czas badania : 30-40 minut Szczególnie przydatne dla : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) ; pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia ; Kategoria testu : B2


LBQ KWESTIONARIUSZ WYPALENIA ZAWODOWEGO HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/LBQ-KWESTIONARIUSZ-WYPALENIA-ZAWODOWEGO —

http://www.practest.com.pl/lbq-kwes... Autor testu : Massimo Santinello Autorzy polskiej adaptacji : Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Wiek : Osoby dorosłe w wieku 19–65 lat Procedura : Badania grupowe lub indywidualne ; bez ograniczenia czasu. Przeciętnie czas badania wynosi 5-10 minut. Szczególnie przydatne dla : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych) ; pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia ; Kategoria testu : B2


CDI 2 ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY DEPRESJI U DZIECI I HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/CDI-2-ZESTAW-KWESTIONARIUSZY-DO-DIAGNOZY-DEPRESJI-U-DZIECI-I-MLODZIEZY

http://www.practest.com.pl/cdi-2-ze... Autor : Maria Kovacs Polska adaptacja i podręcznik : Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik Wiek : Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat Procedura : Kwestionariusze mogą być wypełniane podczas spotkania indywidualnego lub grupowo ; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa (lub innego specjalistę) mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa Szczególnie przydatne dla : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pedagodzy. Kategoria testu : B2


ASRS ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY SPEKTRUM AUTYZMU HTTP ://WWW.PRACTEST.COM.PL/ASRS-ZESTAW-KWESTIONARIUSZY-DO-DIAGNOZY-SPEKTRUM-AUTYZMU

http://www.practest.com.pl/asrs-zes... Autorzy : Sam Goldstein i Jack A. Naglieri Polska adaptacja i podręcznik : Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik Wiek : Dzieci i młodzież w wieku 2-5 i 6-18 lat Procedura : Kwestionariusze mogą być wypełniane przez rodzica lub nauczyciela indywidualnie lub grupowo ; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa (lub innego specjalistę) mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa Szczególnie przydatne dla : Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne. Kategoria testu : B2

Pozdrawiamy serdecznie, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o. o.