Zapraszamy na XXVI Konferencję Psychologii Rozwojowej

Prof. dr hab. Maria Kielar – Turska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

KOMUNIKAT I

Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Zapraszają do udziału w

XXVI Konferencji Psychologii Rozwojowej

pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka

oraz

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US

Potencjał rozwojowy w biegu życia :

w kierunku samorealizacji

Szczecin 1-3 czerwca 2017 roku

Dynamiczne zmiany, jakie nieustannie obserwujemy w otaczającym nas świecie, stawiają wobec człowieka ciągle nowe wyzwania. Odnalezienie swojego miejsca w świecie i jednoczesne stawanie się „tym, kim się jest” wydaje się jednym z najważniejszych zadań w rozwoju jednostki. XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej poświęcona będzie stawianiu i rozważaniu problemów związanych z samorealizacją w biegu życia, wykorzystaniem potencjału rozwojowego do budowania swojej tożsamości, rozwijaniem umiejętności, zdolności, talentów do kreowania własnej drogi życia, wykorzystaniem możliwości rozwojowych w każdym z okresów życia i w różnych uwarunkowaniach.

Zapraszamy do zgłaszania różnego rodzaju prezentacji skoncentrowanych wokół tej problematyki. Uczestnikom XXVI OKPR proponujemy między innymi następujące obszary do naukowej eksploracji i dyskusji :

Charakterystyka osobowości ludzi ukierunkowanych na samorealizację w różnych okresach życia

Uwarunkowania samorealizacji, samoaktualizacji, samorozwoju

Samorealizacja w kontekście społecznym

Twórczość jako ekspresja osobistego potencjału

Realizacja własnego potencjału jako droga do dobrostanu psychicznego

Granice samorealizacji i samoregulacji

Samorealizacja a kierowanie rozwojem

Samorealizacja w procesie wychowania

Co sprzyja a co zagraża samorealizacji

Miejsce obrad :

Wydział Humanistyczny US oraz Instytut Psychologii US

Szczecin, ul. Krakowska 69-79

Proponowane formy wystąpień : wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych Gości, sympozja i sesje tematyczne, fora problemowo-dyskusyjne, warsztaty i sesje plakatowe

Rejestracja na Konferencję odbywa się za pomocą strony internetowej http://26okpr.whus.pl