Zarząd

Dnia 24 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na zebraniu został wyłoniony nowy skład Zarządu, który przedstawiamy poniżej :

Przewodnicząca - dr Agata Giza-Zwierzchowska

Wiceprzewodnicząca - mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka

Sekretarz - mgr Daria Suchecka

Skarbnik - mgr Katarzyna Kozłowska-Kucharuk