Aktualności

23/05 Sekcja Lotnictwa PTP zaprasza

Szanowni Koledzy,

Organizujemy Sekcję Psychologii Lotniczej PTP. Bardzo proszę o przekazanie informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom. Szczegóły organizacyjne znaleźć można w załączniku i na stronie http://www.ptp.org.pl.

Z pozdrowieniami,

Adam Tarnowski

 

11/05 Zapraszamy na wykład

Zapraszamy na wykład otwarty - 3.06.2017

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na wykład

Pani Katarzyny Synówki

pt. "Procesy rozwoju - powodzenia i niepowodzenia w terapii grupowej w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie"

który odbędzie się w Szczecinie dn. 3 czerwca 2017 o godz.15.00 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 69, sala nr 12

Wykład jest otwarty i bezpłatny

Pani Katarzyna Synówka jest psychologiem i psychoterapeutką z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie ; Pracuje także jako członek zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

04/10 Zapraszamy na zebranie oddziału dn. 7. października 2016

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się w dniu 07.10.2016 r o godzinie 18.00. w sali 086 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 69 w Szczecinie.

W jego trakcie osoby chętne będą mogły złożyć deklaracje członkowskie oraz opłacić zaległe i bieżące składki.

Gościem specjalnym zebrania będzie

mgr Magdalena Stefańska która poprowadzi wykład pt.

„Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego”.

Zebranie Zarządu odbędzie się w w.w. terminie o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy !

 

27/02 Zebrania Oddziału w roku 2016

Serdecznie zapraszamy na zebrania szczecińskiego oddziału PTP w 2016 roku.

Zebrania odbędą się w następujących terminach :

- 04.03.2016 godz. 18.00
- 20.05.2016 godz. 18.00

- 07.10.2016 godz. 18.00

- 02.12.2016 godz. 18.00

Zebrania będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 086 o godzinie 18:00.

Zebrania Zarządu będą odbywały się w w.w. terminach o godz. 17.00.

 

27/02 Zapraszamy na zebranie PTP

Zapraszamy na zebranie szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dn. 04.03.2016 r. o godz. 18.00

W czasie zebrania odbędzie się wystąpienie dr Agaty Gizy-Zwierzchowskiej pt. "Standardy diagnozy psychologicznej na podstawie uchwały Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP z dn. 21.06.2014 r." oraz zostaną omówione sprawy bieżące.

Zebranie odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 086.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd

 

28/12 Walne Zebranie wyborczo-sprawozdawcze oddziału

Zarząd Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z w o ł u j e Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Szczecin

w dniu 15 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 18 : 00 w pierwszym terminie i 18.15 w II terminie

Obrady Walnego Zebrania odbędą się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 086.

Zapraszamy !

 

25/03 Numer konta Oddziału

Podajemy numer konta na które można wpłacać składki członkowskie :

ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

UL. KRAKOWSKA 61-69

71-017 SZCZECIN

PKO BP SA Oddział 1 w Szczecinie

Al. Niepodległości 40 70-404 Szczecin

30 1020 4795 0000 9102 0301 3893

 

10/11 Terminy zebrań PTP w 2015 roku

Serdecznie zapraszamy na zebrania szczecińskiego oddziału PTP w 2015 roku.

Zebrania odbędą się w następujących terminach :

- 13.03.2015
- 15.05.2015
- 13.10.2015
- 15.12.2015 wyjątkowo godz. 19.00
- 15.01.2016 godz. 18.00 i 18.15 - zebranie wyborczo-sprawozdawcze

Zebrania będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 086 o godzinie 18:00.

Zapraszamy ! Z pozdrowieniami !

Zarząd

 

07/08 W temacie ustawy o zawodzie psychologa...

W temacie ustawy regulującej zawód psychologa...

30 czerwca 2014 r., odbyło się spotkanie strony rządowej z przedstawicielami środowiska zawodowego psychologów w sprawie pracy nad nową ustawą o zawodzie psychologa. Resortem opiekującym się nami jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i nadal tak pozostanie, ponieważ Ministerstwo Zdrowia orzekło, że psychologia nie jest wykształceniem medycznym, więc nie widzą zasadności aby byli odpowiednim ministerstwem do realizowania przyszłej ustawy. Na spotkanie przyszło niewielu reprezentantów środowiska, może zaczęły się już wakacje ? Ministerstwo zwróciło się w sumie do 75 podmiotów o wyrażenie opinii na temat zawartości Białej Księgi jaką wydano odnośnie trudnej historii naszej ustawy, odpowiedziało 10. Jednym z nich było Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej. Rozpoczęły się po raz kolejny prace nad regulacją prawną naszego zawodu. Ustawa w swym brzmieniu musi być dość ogólna, szczegóły będą regulowane w odrębnych rozporządzeniach. Jest plan aby wyróżnić odrębne specjalizacje w zakresie psychologii, katalog nie będzie zamknięty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest w trakcie przygotowania nowelizacji swojej ustawy i będzie ustalone minimum staży w czasie studiów – 3 miesiące. Na chwilę obecną reszta leży w gestii uczelni.

Wszystko wskazuje, że samorządu nie da się uniknąć, będą regionalne Izby Psychologów nadzorowane przez Wojewodę. Odrzucono pomysł aby na wzór brytyjski rolę samorządu pełniło Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Izby będą tworzyć listy psychologów i każdy kto będzie miła tytuł magistra psychologii będzie mógł starać się o wpis. Na razie strona rządowa ustaliła, że osoba ta musi mieć pełnię praw publicznych, nie być osobą karaną, posługiwać się językiem polskim. Absolwent psychologii, który uzyska wpis przez pierwsze 12 miesięcy będzie pracować pod opieką innego psychologa mającego co najmniej 5 letni staż zawodowy. Najprawdopodobniej jeżeli zakres będzie się pokrywać będzie można odjąć od tego te 3 miesiące stażu w okresie studiów. Nie zanosi się aby ten okres miał zakończyć się np. egzaminem.

Wywiązała się również dyskusja na temat ciągłości studiów psychologicznych czyli jednolitego systemu pięcio letniego, ponieważ pojawiają się już licencjaty z psychologii, jak i studia uzupełniające nadające tytuł magistra psycholologii absolwentom innych kierunków. Z ciekawostek – MPiPS zwrócił się do 18 ambasad europejskich z zapytaniem o regulację prawną zawodu psychologa w ich krajach. Odpowiedziały tylko dwie – Republiki Niemiec i Węgierska. W Niemczech jest około 80 tyś pracujących psychologów, zaś około 4000 rocznie kończy studia. Niemcy nie mają żadnego aktu regulującego ten zawód. Mają odrębne przepisy np. regulacja kompetencji psychologa transportu, który nadaje uprawnienia kierowcom. Węgry natomiast mają trzy akty prawne regulujące zawód psychologa, przymierzają się do tworzenia samorządu, a rocznie uczelnie opuszcza 400 absolwentów psychologii.

Teraz przychodzi czas na zastanowienie nad szczegółami regulacji naszego zawodu i przedstawienie propozycji.

Janek Gołębiowski Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej

 

03/07 Zapraszamy do zapisów na przedzjazdowe warsztaty konferencyjne !

Zapraszam do zapoznania się z poniższym pismem i zapisów na przedzjazdowe warsztaty konferencyjne PTP .

z pozdrowieniami

Agata Giza-Zwierzchowska

Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTP

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się propozycją warsztatów, które odbędą się 17 września br., bezpośrednio przed XXXV Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy.

Proponujemy Państwu wybór spośród 10 warsztatów, których tematyka dotyczy min. rozwoju osobistego, psychoterapii, psychoonkologii, a także prowadzenia warsztatów dla rodziców.

Wszystkie warsztaty przedzjazdowe odbędą się 17 września 2014 r., w Instytucie Psychologii UKW, ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych warsztatach, istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden warsztat.

Szczegółowy opis warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują na stronie internetowej Zjazdu www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.ed...

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 sierpnia 2014 r. Uprzejmie informujemy, że decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Z poważaniem Krzysztof Piórowski Zastępca Przewodniczącej PTP Oddział w Bydgoszczy