Aktualności

20/04 Zapraszamy do polubienia strony FB naszego oddziału

Zapraszamy do polubienia strony FB naszego oddziału https://www.facebook.com/Polskie-To...

 

02/03 Praca dla psychologa !

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie poszukuje do pracy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie pracownika na stanowisko psychologa - doradcy zawodowego.

Wymagania niezbędne :

- wykształcenie wyższe psychologiczne,
- na stanowisko doradcy zawodowego minimum roczne doświadczenie - zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego,
- znajomość standaryzowanych narzędzi diagnostycznych,
- umiejętność wykonywania i interpretacji wyników testów i badań psychologicznych,
- podstawowa wiedza z zakresu działalności samorządu terytorialnego oraz WUP,
- znajomość problematyki regionalnego rynku pracy,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymagania zgodne z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe :

- ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
- minimum roczny staż w zakresie poradnictwa zawodowego
- znajomość zagadnień z zakresu poradnictwa zawodowego, w tym metod i - narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym,
- doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie - poradnictwa zawodowego,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych,
- umiejętność budowania relacji z klientem,
- umiejętność pracy w zespole,
- biegła obsługa komputera (MS Office, w tym Word, Internet, poczta elektroniczna),
- znajomość języka obcego z obszaru UE,
- samodzielność, komunikatywność, umiejętność podejmowania inicjatyw, - umiejętność redagowania pism, zorientowanie na rezultaty pracy.

Treść pełna ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej WUP : http://wup.szczecin.ibip.pl/public/...

Zachęcamy do zgłoszeń !
- Agata Giza-Zwierzchowska

 

26/02 Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PRACTEST http://ptp-szczecin.pl/Szkolenia-w-...

 

19/02 Certyfikat Europejski Psychologa EuroPsy

Europejski Certyfikat Psychologa

W różnych krajach Europy (Zarówno w Unii, jak i poza nią) występują rozmaite ścieżki kształcenia zawodowego psychologów. Pojawiła się więc potrzeba standaryzacji wymagań, tak aby każdy pracodawca lub klient, mógł ocenić, czy psycholog legitymujący się zdobytym w swoim kraju dyplomem rzeczywiście reprezentuje poziom profesjonalny porównywalny do miejscowego. Inicjatywa ta została wprowadzona przez EFPA funkcjonuje w praktyce od 2011 roku. Polskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowuje wdrożenie certyfikatu w Polsce (i jak się szacuje będzie on możliwy do uzyskania w I lub II kwartale 2018). Obecnie EuroPsy stanowi potwierdzenie jakości wykształcenia psychologicznego w 22 krajach Europy. Psychologia to zawód

EuroPsy jest więc potwierdzeniem naszego profesjonalizmu. Certyfikat jest przeznaczony dla praktyków, rozwijających się zawodowo i dbających o poziom wykonywanego przez siebie zawodu. Ponieważ nasz status ustawowy jest ciągle "w procesie" chcemy mieć- nieobligatoryjny ale sformalizowany- znak potwierdzający wysoki standard profesjonalny. Jego wymagania sa zbliżone do naszej Ustawy z 2001 roku. Dodatkowo, aby utrzymać certyfikat (wydawany na 7 lat) będzie trzeba wykazać się rozwojem zawodowym.

Po wdrożeniu certyfikatu podstawowego, wdrożone zostaną certyfikaty specjalistyczne, dla psychologów pracujących w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia, szkolnej i edukacyjnej, oraz pracy i organizacji.

Certyfikat EuroPsy w Europie (praktycznie całej) poświadczy nasze kompetencje, zatem szukając zatrudnienia będziemy mogli wykazać się że jesteśmy dobrze wykształconymi profesjonalistami, których droga zawodowa nie odbiega od europejskich standardów.

W Polsce, będzie znakiem rozpoznawczym psychologa, który oprócz studiów legitymuje się doświadczeniem zdobytym we współpracy ze specjalistą. Równocześnie poziom jego pracy gwarantować będzie Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jak uzyskać EuroPsy ?

W okresie przejściowym każdy praktykujący psycholog, legitymujący się 5 letnimi studiami i doświadczeniem, będzie mógł uzyskać Certyfikat. Bardzo ważnym elementem będzie zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Etycznego (tzw. Metakodeksu EFPA oraz polskiego Kodeksu Etycznego Psychologa). Oznacza to również, że nawet nie będąc członkiem PTP zgadzamy się aby Sąd Koleżeński Towarzystwa rozstrzygał wszelkie sporne kwestie związane z etycznym i profesjonalnym działaniem.

Psychologowie rozpoczynający pracę, po 5 letnich studiach (i ewentualnym uzupełnieniu różnic programowych) będą przez pierwszy rok poddawać swoją pracę superwizji. Dopiero pozytywna opinia po roku pracy pozwoli na uzyskanie pełnych praw posiadacza certyfikatu EuroPsy. więcej aktualności i dokumenty znaleźć można na www.europsy.pl oraz na stronach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

prof. Adam Tarnowski (Uniwersytet Warszawski)

 

02/02 Zapraszamy na Zebranie oddziału dn. 16.02.2018 godz. 18.00

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się w dniu 16.02.2018 r o godzinie 18.00. w sali 086 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 69 w Szczecinie.

W jego trakcie osoby chętne będą mogły złożyć deklaracje członkowskie oraz opłacić zaległe i bieżące składki.

Serdecznie zapraszamy !

 

23/05 Sekcja Lotnictwa PTP zaprasza

Szanowni Koledzy,

Organizujemy Sekcję Psychologii Lotniczej PTP. Bardzo proszę o przekazanie informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom. Szczegóły organizacyjne znaleźć można w załączniku i na stronie http://www.ptp.org.pl.

Z pozdrowieniami,

Adam Tarnowski

 

11/05 Zapraszamy na wykład

Zapraszamy na wykład otwarty - 3.06.2017

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na wykład

Pani Katarzyny Synówki

pt. "Procesy rozwoju - powodzenia i niepowodzenia w terapii grupowej w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie"

który odbędzie się w Szczecinie dn. 3 czerwca 2017 o godz.15.00 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 69, sala nr 12

Wykład jest otwarty i bezpłatny

Pani Katarzyna Synówka jest psychologiem i psychoterapeutką z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie ; Pracuje także jako członek zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

04/10 Zapraszamy na zebranie oddziału dn. 7. października 2016

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się w dniu 07.10.2016 r o godzinie 18.00. w sali 086 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 69 w Szczecinie.

W jego trakcie osoby chętne będą mogły złożyć deklaracje członkowskie oraz opłacić zaległe i bieżące składki.

Gościem specjalnym zebrania będzie

mgr Magdalena Stefańska która poprowadzi wykład pt.

„Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego”.

Zebranie Zarządu odbędzie się w w.w. terminie o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy !

 

27/02 Zebrania Oddziału w roku 2016

Serdecznie zapraszamy na zebrania szczecińskiego oddziału PTP w 2016 roku.

Zebrania odbędą się w następujących terminach :

- 04.03.2016 godz. 18.00
- 20.05.2016 godz. 18.00

- 07.10.2016 godz. 18.00

- 02.12.2016 godz. 18.00

Zebrania będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 086 o godzinie 18:00.

Zebrania Zarządu będą odbywały się w w.w. terminach o godz. 17.00.

 

27/02 Zapraszamy na zebranie PTP

Zapraszamy na zebranie szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dn. 04.03.2016 r. o godz. 18.00

W czasie zebrania odbędzie się wystąpienie dr Agaty Gizy-Zwierzchowskiej pt. "Standardy diagnozy psychologicznej na podstawie uchwały Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP z dn. 21.06.2014 r." oraz zostaną omówione sprawy bieżące.

Zebranie odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 086.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd