Zarząd

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2021

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska

sekretarz – mgr Elżbieta Wrębiak

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk

członkowie Zarządu – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka, mgr Maria Wasiluk, mgr Mirosława Hubler-Bor

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2016-2018

przewodnicząca – dr Agata Giza-Zwierzchowska

zastępca – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska-Kucharuk

sekretarz – mgr Daria Suchanecka

członkowie zarządu:  mgr Magdalena Górska,  mgr Monika Zapert