Nowy Zarząd na kadencję 2019-2021 już został wybrany!

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2021

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn – ulaburyn@wp.pl

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska – gizazwierzchowska@gmail.com

sekretarz – mgr Elżbieta Wrębiak – ellak39@wp.pl

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk

członkowie Zarządu:

mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka,

mgr Maria Wasiluk,

mgr Mirosława Hubler-Bor