Nowy Zarząd na kadencję 2022-2024 już został wybrany!

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2022-2024

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn – ptp.szcz@wp.pl

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska – gizazwierzchowska@gmail.com

sekretarz – mgr Magdalena Kruszyńska – ptp.szcz@wp.pl

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk – ptp.szcz@wp.pl

Członek Zarządu – mgr Eliza Adurowicz

Komisja Rewizyjna:

mgr Elżbieta Wrębiak,

mgr Marta Jabłońska