Zarząd

*** zapraszamy na stronę www oddziału

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2022-2024

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn – ulaburyn@wp.pl

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska – gizazwierzchowska@gmail.com

sekretarz – mgr Magdalena Kruszyńska – ptp.szcz@wp.pl

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk – kk.terapia@wp.pl

Członek Zarządu –  mgr Eliza Adurowicz 

Komisja Rewizyjna:

mgr Elżbieta Wrębiak,

mgr Marta Jabłońska

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2021

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn – ptp.szcz@wp.pl

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska – gizazwierzchowska@gmail.com

sekretarz – mgr Elżbieta Wrębiak – ptp.szcz@wp.pl

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk – kk.terapia@wp.pl

członkowie Zarządu – mgr Anna Karpińska, mgr Maria Wasiluk, mgr Mirosława Hubler-Bor

Komisja Rewizyjna – mgr Magadalena Górska, Prof. Ewa Jackowska, mgr Magdalena Kruszyńska

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2016-2018

przewodnicząca – dr Agata Giza-Zwierzchowska

zastępca – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska-Kucharuk

sekretarz – mgr Daria Suchanecka

członkowie zarządu:  mgr Magdalena Górska,  mgr Monika Zapert