Zarząd

*** zapraszamy na stronę www oddziału

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

Zarząd Główny ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
Biuro: tel/fax 22 831 13 68
Księgowość: tel. 22 831 16 84

E-mail: ptp@psych.uw.edu.pl

Biuro PTP czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 10.00 – 14.00

Statut PTP

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=28

 

Kodeks etyczny psychologa

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29

 

Psychologia a prawo

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=30

 

Tajemnica zawodowa

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=407

 

Władze PTP

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=466

 

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2022-2024 – Kontakt do Oddziału ptp.szcz@wp.pl ; POCZTA skrytka pocztowa

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn – ulaburyn@wp.pl

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska – gizazwierzchowska@gmail.com

sekretarz – mgr Magdalena Kruszyńska – ptp.szcz@wp.pl

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk – kk.terapia@wp.pl

Członek Zarządu –  mgr Eliza Adurowicz 

Komisja Rewizyjna:

mgr Elżbieta Wrębiak,

mgr Marta Jabłońska

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2021

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn – ptp.szcz@wp.pl

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska – gizazwierzchowska@gmail.com

sekretarz – mgr Elżbieta Wrębiak – ptp.szcz@wp.pl

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk – kk.terapia@wp.pl

członkowie Zarządu – mgr Anna Karpińska, mgr Maria Wasiluk, mgr Mirosława Hubler-Bor

Komisja Rewizyjna – mgr Magadalena Górska, Prof. Ewa Jackowska, mgr Magdalena Kruszyńska

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2016-2018

przewodnicząca – dr Agata Giza-Zwierzchowska

zastępca – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska-Kucharuk

sekretarz – mgr Daria Suchanecka

członkowie zarządu:  mgr Magdalena Górska,  mgr Monika Zapert