Już po wyborach. Witamy nowy Zarząd Oddziału!

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2021

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska

sekretarz – mgr Elżbieta Wrębiak

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk

członkowie Zarządu – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka, mgr Maria Wasiluk, mgr Mirosława Hubler-Bor

Wspominamy Konferencję „Dziecko w świecie – świat w dziecku”

Problemy psychologiczne dzieci we współczesnym świecie eskalują. Stwarza to zarówno palącą potrzebę wsparcia dzieci w ich rozwoju, jak i wyposażenia w nowe, innowacyjne umiejętności specjalistów służących im na co dzień wszechstronną pomocą. Oddział szczeciński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  i Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały w roku 2018 Międzynarodową Konferencję przybliżającą szczególnie cenne na tym polu osiągnięcia współczesnej psychoterapii i psychologii. Przypominamy link do zdjęć Konferencji dla wszystkich tych którzy chcieliby wrócić do niej wspomnieniami.