Już po wyborach. Witamy nowy Zarząd Oddziału!

Zarząd oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2021

przewodnicząca – mgr Urszula Buryn

zastępca – dr Agata Giza-Zwierzchowska

sekretarz – mgr Elżbieta Wrębiak

skarbnik – mgr Katarzyna Kozłowska – Kucharuk

członkowie Zarządu – mgr Agnieszka Chybowska-Sandecka, mgr Maria Wasiluk, mgr Mirosława Hubler-Bor